Archiwum >> Reymonta 2-4-4A
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reymonta 2 – 4 – 4A w Olsztynie
Zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie administratora ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Zamenhofa 16 pok. 2, tel. 89 526 65 10 wew. 20 lub 22.
Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie ZBKI Sp. z o.o. w Olsztynie w terminie do 30.04.2019 r. do godz. 14.00.


informację wprowadził: Administrator dnia: 2019/04/15 12:34:28Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie
10-280 Olsztyn, ul. Zamenhofa 16
89 526 65 10