Archiwum >> Reymonta 6-8-10
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości
przy ul. Reymonta 6-8-10 w Olsztynie
Zaprasza do składania ofert na:
I. Wykonanie audytu energetycznego określającego trzy warianty docieplenia ścian budynku:
1. styropianem
2. pianą rezulanową
3. wełną mineralną
Powyższy audyt będzie wykorzystany przy wykonaniu termomodernizacji budynku oraz przy ubieganiu się o dofinansowanie przy wykonywaniu podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej zgodnie z programem „Gospodarki niskoemisyjnej”.
II. Sporządzenie dokumentacji docieplania budynku (termomodernizacja) z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.
III. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie administratora ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Zamenhofa 16 pok. 2, tel. 89 526 65 10.
Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie ZBKI Sp. z o.o. w Olsztynie w terminie do 30.04.2019 r. do godz. 14.00.


informację wprowadził: Administrator dnia: 2019/03/04 12:04:27Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie
10-280 Olsztyn, ul. Zamenhofa 16
89 526 65 10